Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016

Utkom från trycket den 8 september 2015

utfärdad den 27 augusti 2015.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 59 300 kronor för år 20161) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 1 200 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2015 (2014:1054).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:537

(Utkom d. 8 sept. 2015.)