Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:538) om inkomstindex för år 2016

Utkom från trycket den 8 september 2015

utfärdad den 27 augusti 2015.

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10–12 §§ socialförsäkringsbalken till 162,14 för år 20161) .

1)

Senaste förordning i ämnet 2014:1055.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:538

(Utkom d. 8 sept. 2015.)