Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:539) om balanstal för år 2016

Utkom från trycket den 8 september 2015

utfärdad den 27 augusti 2015.

Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§ socialförsäkringsbalken till 1,0375 för år 20161) .

1)

Senaste förordning i ämnet 2014:1056.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:539

(Utkom d. 8 sept. 2015.)