Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:540) om balansindex för år 2016

Utkom från trycket den 8 september 2015

utfärdad den 27 augusti 2015.

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22–24 §§ socialförsäkringsbalken till 159,37 för år 20161) .

1)

Senaste förordning i ämnet 2014:1057.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:540

(Utkom d. 8 sept. 2015.)