Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:859) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2016

Utkom från trycket den 18 december 2015

utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,6 procent för år 2016.1)

1)

Senaste förordning i ämnet 2014:1415.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:859

(Utkom d. 18 dec. 2015.)