Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende

Utkom från trycket den 29 december 2015

utfärdad den 17 december 2015.

1 §

Inspektionen för vård och omsorg får meddela tidsbegränsade tillstånd till att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av stödboende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ett tidsbegränsat tillstånd får meddelas för en period på högst ett år från den dag tillståndet beviljades.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:994

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2016.