Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:940) om inkomstbasbelopp för år 2017

Utkom från trycket den 8 november 2016

utfärdad den 27 oktober 2016.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 61 500 kronor för år 20171) .

1)

Inkomstbasbeloppet är höjt med 2 200 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet för år 2016 (2015:537).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:940

(Utkom d. 8 nov. 2016.)