Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:942) om balanstal för år 2017

Utkom från trycket den 8 november 2016

utfärdad den 27 oktober 2016.

Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§ socialförsäkringsbalken till 1,0201 för år 20171) .

1)

Senaste förordning i ämnet 2015:539.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:942

(Utkom d. 8 nov. 2016.)