Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:943) om dämpat balanstal för år 2017

Utkom från trycket den 8 november 2016

utfärdad den 27 oktober 2016.

Regeringen fastställer det dämpade balanstalet enligt 58 kap. 20 a § socialförsäkringsbalken till 1,0067 för år 2017.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:943

(Utkom d. 8 nov. 2016.)