Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:944) om balansindex för år 2017

Utkom från trycket den 8 november 2016

utfärdad den 27 oktober 2016.

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22–24 §§ socialförsäkringsbalken till 166,39 för år 20171) .

1)

Senaste förordning i ämnet 2015:540.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:944

(Utkom d. 8 nov. 2016.)