Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:1143) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 20171)

Utkom från trycket den 9 december 2016

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,34 procent för år 2017.2)

2)

Senaste förordning i ämnet 2015:859.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1143

(Utkom d. 9 dec. 2016.)