Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018

Utkom från trycket den 19 september 2017

utfärdad den 7 september 2017.

1 §

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken ska vara 45 500 kronor respektive 46 500 kronor för år 2018.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:865

(Utkom d. 19 sept. 2017.)