Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1940:143) angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ

 

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt:
att Vi, med riksdagen 1
funnit gott förordna, att följande av Rikets ständers bank eller Sveriges riksbank utgivna sedlar icke skola av riksbanken inlösas efter den 31 december 1949, nämligen
  • sedlar å riksdaler specie, riksdaler banko, skillingar och riksdaler riksmynt, ävensom
  • sedlar å 5, 10, 50, 100 och 1,000 kronor av äldre typer än dem, som utgivits:
sedlar å  
5  kronor 
jämlikt kungörelse den 
24 oktober 
1890  
(nr 55 s. 1), 
 
10 
 
29 april 
1892 
(" 22 " 1), 
 
50 
 
7 augusti 
1896 
(" 58 " 1), 
 
100 
 
10 juni 
1898 
(" 59 " 1), 
 
1,000 
 
13 april 
1894 
(" 19 " 1). 

Riksdagens skrivelse 1940:79