Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

 

Den svenska flaggans färger, som enligt 3 § lagen (1982:269) om Sveriges flagga är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset, definieras på följande sätt enligt de NCS-beteckningar (Natural Colour System) som används i Svensk Standard SS 19100
 • den blå färgen 4055-R95B
 • den gula färgen 0580-Y10R.
Toleranserna i NCS-enheter ska för svarthet, för kulörthet och för kulörton vara mindre än ∓ 5 enheter.
Enligt de CIE-beteckningar (Commission Internationale de l'Eclairage, sv: Internationella belysningskommissionen) som används i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga ska flaggans färger ha följande kromaticitetskoordinater, x och y, och ljusreflektansfaktorer, Y
den blå färgen 
x = 0,189 
 
y = 0,192 
 
Y = 8,3 
den gula färgen 
x = 0,472 
 
y = 0,465 
 
Y = 64,4. 
Ungefärliga toleranser i CIE-värden anges på följande sätt.
Den blå färgen:
 • Y = 6,2 – 10,4.
En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
 • 0,200/0,195
 • 0,200/0,210
 • 0,180/0,190 och
 • 0,180/0,170.
Den gula färgen:
 • Y = 55 – 75.
En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
 • 0,490/0,460
 • 0,470/0,480
 • 0,455/0,465 och
 • 0,475/0,445.
Vid färgbestämningen ska de metoder för bedömning och mätning som anges i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga användas. SFS 2008:888

SFS 1983:826

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984 då kungörelsen (1908:119 s. 1) angående likare å mönsterfärger för rikets flagga skall upphöra att gälla.

SFS 2008:888

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.