Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA staters anslutning till Europeiska unionen

1 §

Denna lag gäller tillämpningen av avtalet den 28 september 1994 mellan Finland, Island, Norge, Sverige och Österrike om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA staters anslutning till Europeiska unionen (övergångsavtalet).

2 §

Artiklarna l - 9 i övergångsavtalet skall gälla som svensk lag. Den svenska texten till avtalet finns i bilagan till denna lag.

SFS 1994:1639

Förordning (1994:1693) träder i kraft 1 mars 1995.
SFS 1995:127