Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar

 

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1998.
  • Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor,
  • sedlar på 10 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
  • sedlar på 10 kronor med anledning av Riksbankens 300-årsjubileum enligt kungörelsen (1968:128) om nya sedlar på tio kronor,
  • sedlar på 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
  • sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor,
  • sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1985:2) om utgivande av sedlar på femhundra kronor,
  • sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor.
Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.
SFS 1998:1416

SFS 1996:168

Denna lag träder i kraft den 1 april 1996.

SFS 1998:1416

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.