Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2006-1101 Utkom från trycket den 19 september 2006Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);utfärdad den 7 september 2006.Regeringen föreskriver att i 26 § avgiftsförordningen (1992:191)Senaste lydelse av 26 § 1993:431. orden ”statsverkets checkräkning” skall bytas ut mot ”statens centralkonto”.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarPÄR NUDERErik Nymansson(Finansdepartementet)