Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

1 §

Som lag här i landet skall gälla den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  • – med de ändringar som gjorts genom ändringsprotokoll nr 11 och 14 till konventionen, och
  • – med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6, 7 och 13 till konventionen.
Konventionens och protokollens engelska och franska originaltexter, efter de ändringar och tillägg som nämns i första stycket, finns tillsammans med en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag. SFS 2005:816

SFS 1994:1219

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

SFS 1998:712

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1998.
2. I fråga om klagomål som har tagits upp till prövning av den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter till och med den 31 oktober 1999 enligt artikel 5 i tilläggsprotokoll nr 11.

SFS 2003:74

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2003.
SFS 2003:474

SFS 2005:816

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
SFS 2010:239

SFS 2009:1540

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 2016:1358

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.