Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1933:28) om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.

 

Andel i böter, vite [eller skadestånd] eller i förbruten egendom. dess värde eller dylikt, som enligt lag eller författning skall tillfalla [åklagare,] beslagare. angivare eller upptäckare av förseelse, må ej utgå med högre belopp än. böter och annat sammanlagt. femhundra kronor, ända att sådan begränsning eljest icke finnes stadgad.
Genom Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m. har förordnats, att andel i böter eller vite eller i förbruten egendom. dess värde eller dylikt, som enligt lag eller författning tillkommer åklagare, i stället skall tillfalla kronan, 8 § uppbörd och indrivning av böter SFS 1949:402