Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Utfärdad den 26 november 1998.
Utkom från trycket den 4 december 1998.

En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i eller ut ur Sverige.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

SFS 2000:1259

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1443

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:1259

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.