Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:572 Utkom från trycket den 11 september 2012Förordning om ikraftträdande av lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder;utfärdad den 30 augusti 2012.Regeringen föreskriver att lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska träda i kraft den 16 oktober 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)