Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (2013:848) om tillkännagivandet (2002:789) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Utkom från trycket den 26 november 2013
beslutat den 14 november 2013.

Regeringen ger till känna att tillkännagivandet (2002:789) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:848

(Utkom d. 26 nov. 2013.)