Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Utkom från trycket den 30 juni 2016
utfärdad den 22 juni 2016.

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

2 §

Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tillväxtverket och Tullverket.

SFS 2020:323

3 §

Utöver de myndigheter som anges i 2 § får en åklagarmyndighet ta emot uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:775

Denna förordning träder i kraft d. 15 aug. 2016.

SFS 2017:522

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2017.

SFS 2020:323

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2020.