Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar

 

Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje handlägger inskrivningsärende avseende järnväg, på vilken förordningen (1880:36), innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs är tillämplig. SFS 2001:210

SFS 2001:210

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2001.

SFS 2008:165

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2008.