Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1971:712) om inskrivningsärenden avseende vissa järnvägar

Denna förordning upphör enligt F (2008:165) att gälla vid utgången av maj 2008.

Utfärdad: 1971-06-18

Inskrivningsmyndigheten i Norrtälje handlägger inskrivningsärende avseende järnväg, på vilken förordningen (1880:36), innefattande särskilda föreskrifter angående lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs är tillämplig.

SFS 2001:210

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:712

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1972.

SFS 2001:210

Denna förordning träder i kraft d. 28 maj 2001.

SFS 2008:165

(Utkom d. 22 april 2008.)