Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning

Utfärdad: 1972-12-15

Förekommer i författning som beslutats av Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i

  • bilregisterkungörelsen (1972:599),

  • fordonskungörelsen (1972:595),

  • körkortskungörelsen (1972:592),

  • vägtrafikkungörelsen (1972:603),

  • kungörelsen (972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m. eller

  • kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning,

skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1972:752

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer. Förordnande om ikraftträdande får begränsas till vissa av de nya bestämmelserna.

(Lagen 1972:752 har enligt kungörelse 1972:756 trätt i kraft den 1 januari 1973.)