Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1973:105) om länsbeteckningar

Utfärdad: 1973-03-23

KM:t har funnit gott förordna, att vid tillämpningen av vägtrafiklagstiftningen länen skall betecknas enligt följande.

A eller AB

 

utmärker

 

Stockholms län

 

C

 

 

Uppsala län

 

D

 

 

Södermanlands län

 

E

 

 

Östergötlands län

 

F

 

 

Jönköpings län

 

G

 

 

Kronobergs län

 

H

 

 

Kalmar län

 

I

 

 

Gotlands län

 

K

 

 

Blekinge län

 

M

 

 

Skåne län

 

N

 

 

Hallands län

 

O

 

 

Västra Götalands län

 

P

 

 

Älvsborgs län

 

R

 

 

Skaraborgs län

 

S

 

 

Värmlands län

 

T

 

 

Örebro län

 

U

 

 

Västmanlands län

 

W

 

 

Dalarnas län

 

X

 

 

Gävleborgs län

 

Y

 

 

Västernorrlands län

 

Z

 

 

Jämtlands län

 

AC

 

 

Västerbottens län

 

BD

 

 

Norrbottens län

 

SFS 1997:810

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:105

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 maj 1973.

SFS 1997:810

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.