Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1973:786) om inbetalning av överlastavgift

Skatteverket meddelar föreskrifter om inbetalning av överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift.


SFS 2003:914

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

SFS 2008:1103

Kungörelse 1973:786 upphävd genom