Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1973:786) om inbetalning av överlastavgift

Denna kungörelse upphör enligt F (2008:1103) att gälla den 1 januari 2009.

Utfärdad: 1973-10-19

Skatteverket meddelar föreskrifter om inbetalning av överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift.

SFS 2003:914

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:786

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1974.

SFS 2003:914

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.