Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1973:786) om inbetalning av överlastavgiftDenna kungörelse upphör enligt F (2008:1103) att gälla den 1 januari 2009.Utfärdad: 1973-10-19Skatteverket meddelar föreskrifter om inbetalning av överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift. F (2003:914). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1973:786 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1974. 2003:914 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.