Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

Utfärdad: 1977-10-13

Sådan terrängskoter med hemort i Finland som ägs av finländska staten eller av en i Finland hemmahörande person och som får brukas i Finland, får föras in till Sverige och tillfälligt brukas här utan svensk trafikförsäkring och utan att fordonet är registrerat. Föraren ska kunna styrka sin identitet med lämplig handling.

På ett fordon som inte tillhör eller brukas av finländska staten ska det finnas en skylt fastsatt, som visar att gällande finländsk trafikförsäkring finns.

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten.

SFS 2014:1248

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:774

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1977.

SFS 1992:1501

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 2008:1124

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:1248

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.