Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden

1 §

Till skydd för anläggningar som är av betydelse för totalförsvaret skall finnas de restriktionsområden för luftfart som anges i bilaga till denna förordning.

2 §

Inom restriktionsområdena är luftfart förbjuden under höjd beredskap eller under annan tid som regeringen med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap bestämmer, med de undantag som anges i 3 §. SFS 1996:1051

3 §

Luftfart är under tid som anges i 2 § tillåten längs de av Luftfartsstyrelsen fastställda flygvägarna inom restriktionsområdena på lägst 1 350 meter (4 500 fot) över havet. Vidare får luftfart äga rum inom restriktionsområdena med svenska militära luftfartyg och med svenska luftfartyg som används av Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Tullverket, Lantmäteriverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut eller Affärsverket svenska kraftnät.
Tillstånd till luftfart inom restriktionsområdena i andra fall får ges bara om det finns särskilda skäl. Frågor om tillstånd prövas av Försvarsmakten. SFS 2004:1106

4 §


SFS 1993:1746

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Frågor om tillstånd skall dock redan från den 1 juli 1994 prövas av Försvarsmakten.
SFS 1994:668

SFS 2004:1106

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.