Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon

Denna förordning upphör enligt F (2010:219) att gälla vid utgången av april 2010.

Utfärdad: 1985-12-17.

Utkom från trycket den 30 december 1985.

Kommuner får meddela lokala trafikföreskrifter som innebär att högst tre parkeringsplatser reserveras för varje utländsk beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens.

Detsamma gäller parkeringsplatser för konsulat, som förestås av en karriärkonsul, och Förenta Nationernas fackorgan.