Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordonDenna förordning upphör enligt F (2010:219) att gälla vid utgången av april 2010.Utfärdad: 1985-12-17.Utkom från trycket den 30 december 1985.Kommuner får meddela lokala trafikföreskrifter som innebär att högst tre parkeringsplatser reserveras för varje utländsk beskickning i anslutning till beskickningens kansli eller residens.Detsamma gäller parkeringsplatser för konsulat, som förestås av en karriärkonsul, och Förenta Nationernas fackorgan.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1985:1076 (Utkom d. 30 dec. 1985.)Denna förordning träder i kraft fyra veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Genom förordningen upphävs Kungl. Maj:ts brev d. 17 april 1959 till poliskammaren i Stockholm angående beredande av uppställningsplatser för tjänstebilar, tillhöriga utländska beskickningar i Stockholm. 2010:219 (Utkom d. 8 april 2010.)