Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1991:1803) om rätt för norska och åländska trafikskolor att bedriva övningskörning i Sverige

1 §

Övningskörning med bil vid norsk eller åländsk trafikskola får bedrivas i Sverige, om den som har uppsikt över körningen har norskt eller åländskt godkännande som trafiklärare.
Om övningskörningen avser tung lastbil, tungt släpfordon eller buss, skall den som övningskör ha norskt eller åländskt körkort med behörigheten B. SFS 1999:667

2 §

Vid övningskörning i Sverige skall fordonet vara försett med en skylt som på svenska anger användningen.

3 §

Vid övningskörning enligt denna förordning gäller i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 2, 3 och 5 §§ körkortslagen (1998:488) och 4 kap. 6, 7 och 10 §§ körkortsförordningen (1998:980) samt, vid brott mot 2 § denna förordning, 9 kap. 3 § körkortsförordningen. SFS 1998:990

SFS 1998:990

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 1999:667

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.