Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:189 Utkom från trycket den 29 april 2008Förordning om ändring i förordningen (2008:45) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 17 april 2008.Regeringen föreskriver att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2008:45) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)