Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:191 Utkom från trycket den 29 april 2008Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 17 april 2008.Regeringen föreskriver att 2 kap. 24 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.24 §24 §Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande.
Märke
Närmare föreskrifter
 
 
H23 Förberedande upplysning om vägnära service  
Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa.Symbol för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn.På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning. 
H24 Rum och frukost  
Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost. 
Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)