Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2008:1103) om överlastavgift

Utkom från trycket den 12 december 2008
utfärdad den 27 november 2008.

1 §

Om inte något annat föreskrivs, ansvarar Transportstyrelsen för frågor om överlastavgift.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om inbetalning av överlastavgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1103

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1973:786) om inbetalning av överlastavgift.