Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1137 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner;utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver att i 2–7 §§ förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitionerSenaste lydelse av2 § 2007:2204 § 2001:10046 § 2003:1029. ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)