Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:220 Utkom från trycket den 7 april 2009Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 26 mars 2009.Regeringen föreskriver att 1 kap. 7 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.1 kap.7 §7 §Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §. Den som enligt 6 § ansvarar för att anvisningar för trafiken sätts upp, tas bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut.I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om utmärkning.Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)