Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297) ska utgå.

På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.