Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 4 §

1 Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider och den som leder eller driver kreatur.
Bestämmelserna om gående gäller även den som
  • 1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande,
  • 2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon,
  • 3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, eller
  • 4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.
Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för
  • 1. en rullstol, eller
  • 2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel.

SFS 2010:1100

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONOlof Hedberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2001:667.