Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet;

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet ska ha följande lydelse.

9 §

1 Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten har för denna verksamhet och får uppgå till högst 9 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

SFS 2010:1118

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2010.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2006:288.