Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott;

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott ska ha följande lydelse.

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

SFS 2010:1550

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMalin Bonthron(Justitiedepartementet)