Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927);

Regeringen föreskriver i fråga om fartygsregisterförordningen (1975:927)1

dels att 1 kap. 5 a § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 5 §

2 Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om registrerings- eller inskrivningsåtgärd. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter för användningen av registret.

SFS 2010:1554

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMMalin Bonthron(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av 1 kap. 5 a § 2001:807.
Senaste lydelse 2001:807.