Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300);

Regeringen föreskriver att det i sjötrafikförordningen (1986:300) ska införas en ny paragraf, 5 kap. 4 §, av följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för styrelsens tillsyn och ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

SFS 2010:1586

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)