Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

Regeringen föreskriver i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)

dels att 4 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 6 kap. 8 b § ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 8 b §

1 Trafikverket får efter att ha hört Konkurrensverket meddela föreskrifter om den information som den som utför persontrafik ska lämna om sitt trafikutbud enligt 5 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) samt till vilket organ eller myndighet uppgifterna ska lämnas.

SFS 2010:1834

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2010:149.