Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2010:1620) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.;

Regeringen föreskriver att ingressen till förordningen (2010:1620) om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. ska ha följande lydelse.

 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.1
  • dels att 9 kap. 8 § och 10 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
  • dels att nuvarande 9 kap. 9–11 §§ och 10 kap. 11–13 §§ ska betecknas 9 kap. 8–10 §§ respektive 10 kap. 14–16 §§,
  • dels att 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 5–7 §§, 10 kap. 2, 3 och 5 §§ samt de nya 9 kap. 8–10 §§ och 10 kap. 16 § ska ha följande lydelse,
  • dels att rubrikerna närmast före 10 kap. 11, 12 och 13 §§ ska sättas närmast före 10 kap. 14, 15 respektive 16 §§,
  • dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 8 kap. 2 a §, 9 kap. 11 § och 10 kap. 11–13 §§, närmast före 10 kap. 11 § en ny rubrik samt en ny bilaga av följande lydelse.
På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av 10 kap. 4 § 2009:1374.