Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:2035 Utkom från trycket den 5 januari 2011Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);utfärdad den 22 december 2010.Regeringen föreskriver att 2 kap. 28 § vägmärkesförordningen (2007:90) ska ha följande lydelse.2 kap.28 §28 §Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller viss verksamhet.
Symbol
Betydelse
 
 
S13 Personfärja  
Symbolen anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport. 
S14 Laddplats  
Symbolen anger en plats för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning. 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)