Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:275 Utkom från trycket den 29 mars 2011Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831);utfärdad den 17 mars 2011.Regeringen föreskriver att 1 § mönstringsförordningen (1984:831) ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2010:128. Mönstringslagen (1983:929) gäller inte för fartyg som används i Trafikverkets färjetrafik.För intendenturpersonal som arbetar på fartyg som uteslutande används i inre fart gäller inte mönstringslagen. Om personalen ingår i fartygets säkerhetsbesättning eller säkerhetsorganisation gäller dock 18–21 §§ mönstringslagen.Med inre fart avses detsamma som i 1 kap. 3 § förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.På regeringens vägnarCATHARINA ELMSÄTER-SVÄRDLennart Renbjer(Näringsdepartementet)