Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

1 §

I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. SFS 2017:308

2 §

Transportstyrelsen ska årligen offentliggöra en rapport som beskriver den verksamhet Transportstyrelsen bedrivit med stöd av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Rapporten får lämnas i samband med Transportstyrelsens verksamhetsberättelse.

3 §

Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågan huruvida en sammanslutning av flygplatser ska utses som ett flygplatsnät enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.
En sådan ansökan ska innehålla uppgift om vilka flygplatser som ingår i sammanslutningen och om vilka personer som ska ingå i flygplatsnätets ledningsenhet.

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. SFS 2017:308

5 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. SFS 2017:308

SFS 2011:867

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

SFS 2017:308

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.