Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1166) om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska träda i kraft den 8 september 2017.

På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)