Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:872 Publicerad den 15 juni 2018Förordning om ändring i förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör RhensjöfartenUtfärdad den 7 juni 2018Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten ska ha följande lydelse.4 §4 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)