Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Regeringen föreskriver att det i körkortsförordningen (1998:980) ska införas en ny paragraf, 6 kap. 7 c §, och närmast före 6 kap. 7 c § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.

Tillfällig bestämmelse om körkort utfärdade i Förenade kungariket

6 kap. 7 c §

Bestämmelsen i 6 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488) gäller inte för körkort som utfärdats i Förenade kungariket.

SFS 2019:165

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.
På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Näringsdepartementet)